Kreativt möte på Styrsö 29 maj
Onsdagen den 29 maj kl 18.30 – 20.00
i bamba på Styrsöskolan
Alla styrsöbor inbjudes till dialog om aktuella och angelägna ämnen som berör oss alla, från de yngsta till de äldsta på vår ö! Vi har flera utmaningar men också möjligheter i allt från barnens fritidsaktiviteter och skola till kollektivtrafiken, vägar, service, bebyggelse, kulturmiljö och annat som är viktigt för oss som lever och bor på Styrsö.Förslag till ämnen att prata om:·       Barn och ungas fritid·       Kollektivtrafiken·       Trafiken på öarna·       Miljö och Hållbarhet: Hur vi kan bidra till en hållbarare framtid på Styrsö?·       Styrsös långsiktiga utveckling och de projekt som kan forma vår framtid.·       Vilka föreningar finns på Styrsö och vad gör de?·       Vad är Ö-dialogen och hur samverkar vi med Göteborgs stad? Vilka frågor skulle du vilja att vi tar upp?·       Hur kan vi tillsammans kan göra Styrsö till en ännu bättre plats att bo och leva på?Vi ser fram emot ett engagerande och kreativt möte, med en öppen och respektfull dialog!Vänliga hälsningar,Styrsö BK, Styrsö Vägförening, Hembygdsföreningen, Fastighetsägarföreningen, Arbores, Vind i Seglen, Stigfinnarna, repr från Ö-dialogen, m.fl.