Om Styrsö BK

Värdegrund

Vi vill med denna värdegrund som vi antagit skapa en förening som kan få en framträdande position på Styrsö.

  • Vår förening, Styrsö BK, ska präglas av tre ledord, GLÄDJE – ENGAGEMANG – GEMENSKAP. Alla ledare, aktiva och andra medlemmar ska föregå med gott exempel och vara goda förebilder för andra, både på och utanför plan.
  • Vår verksamhet är öppen för alla, oavsett etnisk härkomst / bakgrund, sexuell läggning eller politisk åskådning.
  • Vår verksamhet bygger på en sund ekonomi och engagerade medlemmar. Det innebär att man som medlem i föreningen tar aktiv del i hela verksamheten och att man betalar medlemsavgifter i rätt tid och med rätt belopp.
  • Vår verksamhet präglas av Fair Play i alla situationer. Varje medlem tänker på vad han eller hon säger både på och utanför plan och kommenterar inte lagkamrater, ledare eller funktionärer på ett nedlåtande sätt.
  • Vår verksamhet tar aktivt avstånd från all användning av dopningspreparat.

Styrsö BK skall vara en förening som människor vill känna gemenskap med och gärna vill stödja – ekonomiskt, arbetsmässigt eller på något annat sätt. Att genom sitt agerande stötta Styrsö BK ska kännas naturligt. Styrsö BK lever då vidare i ytterligare 75 år…