Amneviksvallen – Byggbloggen

Styrsö BK skapar ett aktivitetsområde för framtiden – med bättre träningsmöjligheter för alla åldersgrupper.

• Klubbhuset byggs ut och tillgänglighetsanpassas.
• Nya lokaler skapas för träning och sammankomster.
• Nya utomhusarenor byggs för både varn och vuxna.

Med projektet som nu inleds tar Styrsö BK ett stort kliv framåt i engagemanget för lokalsamhället och skapar nya möjligheter till en aktiv, social och sundare fritid för de boende på ön.

Utbyggt klubbhus med ökade möjligheter

Styrsö BK vill skapa framtidens anläggning för friskvård och fritid, med ett utbyggt allaktivitetshus för bättre och bredare träningsmöjligheter för fler.

Det befintliga klubbhuset står inför en ombyggnad som ska ge plats för  nya omklädningsrum, nya förrådsrum, nytt gym, nya tränings- och samlingslokaler med flyttbara väggar på totalt 100 kvadratmeter samt nya entréer för största möjliga tillgänglighet för alla.

Större gym och fler lokaler

Ny, rymligare gymanläggning med 22 stationer på en yta av 102 kvadratmeter, att jämföras med dagens 15 stationer på 68 kvadratmeter. Det innebär en kapacitetsökning på över 50 procent, från dagens 5-6 personer i samtidig träning till 9-10 personer. Hela gymmet tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade personer.

100 kvadratmeter ny träningsyta med flyttbara väggar som, liksom dagens enda inomhuslokal, kan användas som både gruppträningslokal och allmän samlingslokal. I gruppträningen är maxantalet idag 12-18 personer. Efter utbyggnaden ökar kapaciteten till 25-30 personer i samtidig gruppträning.

Utegym för dig med funktionshinder

Det mycket uppskattade utegymmet ska byggas ut med fyra nya träningsstationer och redskap speciellt anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar.

Med det nya utegymmet får alla med funktionshinder en möjlighet att bedriva fysisk träning. Härigenom ger vi fler grupper chansen att bedriva fysisk träning och idrott utomhus året runt.

Multisportarena och hinderbana

Två nya utomhusanläggningar för barn ska byggas: en multisportarena och en hinderbana för åreteuntbruk.

Multiarenan blir en 300 kvadratmeter stor arena (12X25 meter) med miljövänligt konstgräs, anpassad för bland annat handboll, volleyboll och basketboll samt fotbollsträning för de minsta barnen. Arenan placeras i direkt anslutning till fotbollsplanen och klubbhuset, inhägnas med trästaket och får elbelysning.

Hinderbanan är en 30 kvadratmeter stor lekplats med hinderbana, anpassad för barn 3-7 år. Placeras i direkt anslutning till utegymmet

Multisportarenan är ett delprojekt som i sin helhet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.