Amneviksvallen – Anläggningen

Fotbollsplan med naturgräs

På Amneviksvallens naturgräs spelar och tränar alla lag under sommarhalvåret. Det är hemmaplan för Styrsö BK:s A-lag och en av hemmaplanerna för barn- och ungdomslagen i Södra Skärgårdens IK.

När A-laget spelar sluter styrsöborna upp i stora skaror och hejar på sitt lag. Vid varje match är det full rulle runt kiosken som säljer kaffe, drycker, korv och en hel del annat.

Planen är naturslönt belägen mellan havsviken Amneviken på öns västra sida och utmarkerna, där styrsöborna pronemerar och joggar på många kilometer väl underhållna naturstigar.

Klubbhus med gym och gruppträning

Klubbhuset nyttjas dagligen för träning, dels i gymmet med ett tjugotal stationer och dels för olika former av organiserad gruppträning. Här huserar också klubbens nystartade bordtennissektion.

Den stora samlingslokalen på andra våningen hyrs också ut för fester och andra arrangemang.

Under de närmaste åren kommer klubbhuset att byggas ut och ge plats för bland annat större gym och fler och bättre omklädningsrum.

Utegym för åretruntbruk

I direkt anslutning till fotbollsplanen och klubbhuset ligger klubbens utegym med redskap i trä som är fritt för alla att använda året runt.

På en anslagstavla finns informativa beskrivningar av hur redskapen kan användas. Kvällstid finns elbelysning.

Gymmet kommer att byggas ut med fler redskap, speciellt anpassade för människor med rörelsehinder.

Lokaler för fest och samvaro

Klubbhuset hyrs ut för olika ändamål. Samlingslokalen på övre planet används till festarrangemang av olika slag, liksom till övernattning för idrottsföreningar på träningsläger. Bland öborna är det populärt att hyra lokalen för barnkalas.

En utbyggnad planeras för att skapa ytterligare lokaler för till exempel förenings- och kulturändamål.