Kontakt

 Fotboll herrar
Dragan Janicijevic. Tel: 073-336 76 25.
Peter Ekström. Tel: 076-106 03 63.

Fotboll oldboys
Magnus Jagfeldt. Tel: 073-337 38 64.

Fotboll barn och ungdom
Kristoffer Wake. Tel: 070-435 06 94.

Bordtennis
Jonas Hansson. Tel: 073-125 81 40.

Gym
Kristoffer Wake. Tel: 070-435 06 94.

Gruppträning
Desirée Helgesson. Tel: 073-689 42 54.

Uthyrning
Lennart Karlsson. Tel: 070-724 19 53.

Fastighet
Magnus Andreasson. Tel 073-312 95 45.

Planansvariga
John-Erik Karlsson. Tel: 076-010 77 87.        Sylve Eriksson. Tel: 070-838 01 78.

Naturstigar
Bo Carlsson. Tel: 070-270 28 72.

Webbredaktör, admin Facebook                      Maritha Eriksson. Tel: 070-838 01 80

Sponsorer
Bill Werngren. Tel: 070-761 107 73.

Allmänna frågor: info@styrsobk.se

Styrelsen: styrelsen@styrsobk.se