Lägesbild över hur det ser ut med alla vårt projekt ”Nya Amneviksvallen”

Bottenplattan är klar, nästa steg är att mura upp bärande väggar, så snart vädret tillåter. Målsättningen är att det ska vara klart i slutet av februari. Ett arbete som utförs av Up and Under

NK bygg kommer därefter att ta över och ansvara för byggnation en av väggar och tak – så att vi får ett tätt hus, denna del beräknas vara klar i juni månad.

Bygggruppen har beslutat att anlägga vattenburen golvvärme i båda planen i nytillbyggnaden samt att ansluta bergvärme. 

Eftersom mycket har blivit dyrare sedan vi startade hela projektet, har vi beslutat att bygga huset i etapper för att kunna ha en kontroll över kostnaderna. Styrsö BK vill på intet sätt äventyra våra ordinarie verksamhet, därför gäller det att noggrant följa upp alla offerter som vi får av de olika entreprenörerna. 

Nya Amneviksvallen är det största projektet vi har haft i Styrsö BK’s historia sedan Amneviksvallen byggdes 1953 och vill du bidra ekonomiskt till projektet är alla bidrag, stora som små, hjärtligt välkomna.